TABULATURY
Pro 12 dírkovou chromatiku v ladění C

Veškeré tabulatury této Školy hry, najdete utříděné do přehledných složek na stránkách MuseScore.

K čemu tabulatury?

Abychom se dokázali naučit hrát na foukací chromatickou harmoniku, potřebujeme návod. Nástroj obsahuje více než 3 oktávy na velmi malém prostoru. Hraní znesnadňuje i fakt, že nevidíme, kam foukáme.

Tabulatura informuje hráče především o čísle kanálku a směru dechu. Červenou notu foukáme, modrou nadechujeme. Zmáčknutí registru je označeno kroužkem.

Hráč postupem času přirozeně přejde na běžný notový zápis, což mu otevírá široké možnosti dalšího studia.

Zvládne-li hráč alespoň jednodušší stupnice, je připraven pro hru podle sluchu.

Pro výuku dětí ve školkovém či mladším školním věku můžeme použít upravenou obrázkovou tabulaturu, viz kapitola Pro rodiče.

Značení tónů

K nácviku hry je nezbytné velké množství skladeb - tréninkového materiálu. Podle vzorové tabulatury si může každý sám upravit skladby svých oblíbených autorů.

Jen pozor, aby byl váš notový materiál ve stejné tónině, jako CD, podle kterého chcete hrát (nebo obecně hraná verze písně). Je-li to třeba, píseň nejprve transponujte a až následně upravujte noty pro chromatiku.

Proč zní tabulatury o oktávu výš?


Tabulatury různých autorů se ve svém značení často liší v oktávách. Tato škola hry vychází z metodiky Phila Duncana (významného amerického učitele hry na chromatickou harmoniku) a využívá tabulatury znějící o oktávu výš, než je notový zápis (tón c1 = 5. kanálek).

Tón c1 se nachází u 12 dírkové chromatiky na kanálku č. 1. Pokud hraje hráč v předepsané oktávě, nemůže zahrát tóny pod c1 (a tím i např. řadu písní ze zpěvníků), nevyužije plný tónový rozsah vysokých tónů, a bude se v začátcích svého hraní potýkat s horší odezvou nízkých tónů.

Pro začátečníka je výhodné hrát o oktávu výš, cvičit ve střední části harmoniky. Spodní tóny, obzvláště u levnějších nástrojů, jsou na zvládnutí obtížné a neznějí dobře. Jakmile se hráč na nástroji zorientuje, může libovolně přecházet mezi oktávami podle svého uvážení.

Co je MuseScore?

MuseScore je notační program zdarma ke stažení a zároveň velmi užitečný nástroj pro výuku hry.

MuseScore dokáže notový zápis přehrávat. Díky tomu se samouk vyhne chybám, se kterými by se jinak potýkal: drilování melodie se špatnými tóny, nedodržování rytmu, zapomínání na pomlky, špatná délka tónů, ignorování repetic... Na rozdíl od běžné hudební nahrávky máme neustálý přehled, kde se právě v notách nacházíme.

Doporučuji si program nainstalovat a využívat ho především k: úpravě rychlosti trénované skladby, opakovanému přehrávání obtížných úseků, transponování do jiné stupnice, převodu skladeb z basového klíče.

Cvičení s MuseScore je zábavnější než hra z tištěných not. Více informací o programu naleznete v oficiální příručce nebo na výukových videích na YouTube.