Co je uvnitř
Jak harmonika funguje

Harmonika se řadí mezi jazýčkové dechové nástroje. Vzduch proudící skrz nástroj rozkmitá malé bronzové, mosazné či nerezové hlásky (plátky) v dřevěné, kovové nebo plastové ozvučnici. Hlásky jsou z výroby naladěny na příslušnou výšku tónu.

V jednom foukacím otvoru (kanálku) má harmonika dva kovové jazýčky. Když foukáme, zní jiný tón, než když nadechujeme.

Hluboké tóny se nacházejí na levé straně, vysoké tóny napravo (stejně jako u piana).

Kromě hlásků, které tvoří tón, má většina chromatických harmonik tzv. prachovky. Jedná se o malé plastové pásečky umístěné ve dvojicích u kovového hlásku uvnitř harmoniky. Prachovky pomáhají usměrňovat proud vzduchu a snižují množství vzduchu nezbytné pro tvorbu tónu. Jsou-li prachovky z harmoniky odejmuty, nástroj stále zůstává funkční, ale má větší spotřebu vzduchu, což může být u některých rychlejších, na dech náročných skladeb, problém. U diatonických harmonik se prachovky většinou nepoužívají.

Chromatická harmonika je složena ze dvou harmonik diatonických, z nichž jedna je laděna ve stupnici o půl tónu vyšší než druhá. Nejčastěji C a Cis. Zvýšená stupnice je blokována mechanismem harmoniky a je uvolněna až po stisknutí transpozičního tlačítka - registru. Stisknutím registru dojde k překrytí základní tónové řady a uvolnění stupnice zvýšené.

Tento pohyb tlačítka v praxi umožní hrát všechny durové i mollové stupnice. Nejsnazší je hra ve stupnici C dur a Cis dur. V prvním případě registr nevyužíváme, ve druhém případě zůstává stisknutý při hraní všech tónů. Nejobtížnější jsou naopak tóniny se 3 a 4 křížky nebo bé. V těchto tóninách se střídají tóny bez registru s tóny s registrem. Zvládnout takto složitou práci s půltóny vyžaduje praxi.

Orientace v nástroji je poměrně složitá, protože jeden kanálek obsahuje až čtyři různé tóny. Na 12 dírkové chromatice to je celkem 48 tónů schovaných uvnitř nástroje na malém prostoru.  Kdo není nadaným muzikantem, neobejde se při výuce bez tabulatury.

Uspořádání tónů

12 dírková chromatická harmonika má 3 kompletní oktávy + tóny C4, Cis4 a D4. Pro rozlišení foukaných a nadechovaných tónů, používá tato Škola hry dvě barvy: červená = foukaný tón, modrá = nadechovaný tón. Půltóny tvoříme stiskem registru.

Některé tóny se vyskytují vícekrát: C foukáme na kanálku 5 a 9, ale můžeme i na vedlejším kanálku 4 a 8 (kde je možné ho zahrát foukáním bez registru nebo také nádechem s registrem).

Jedinečnou vlastnost: možnost hry s registrem nebo bez, mají tóny C a F.

Na obrázku klaviatury piana je tato problematika srozumitelnější. Můžeme vidět, že mezi tóny H a C a tóny E a F není černá klapka. Vzdálenost mezi těmito tóny je půl tónu. Díky tomu můžeme hrát na harmonice tón C i druhým způsobem, jako H zvýšené registrem (His). Tón F jako E zvýšené registrem (Eis).

Pokročilí hráči si mohou hru přidáním zvýšení buď usnadnit (když se okolní tóny hrají také s registrem), vyšperkovat (chtějí-li víc pracovat s registrem) nebo pokud je výhodné zaměnit vydechování za nadechování kvůli ohýbání tónu.

Stejně znějícím tónům, které mají jiné názvy (His a C; Eis a F...), říkáme enharmonické tóny.


Video o historii harmoniky (v angličtině)