Vrácení chromatiky internetovému prodejci

31.07.2018

Při nákupu foukací harmoniky se můžete v internetovém obchodu setkat s informací: "Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ TOTO ZBOŽÍ NENÍ MOŽNÉ VRÁTIT NEBO VYMĚNIT!" Je to opravdu tak? 

Jak mi potvrdila Česká obchodní inspekce, není to v souladu se zákonem. Při nákupu přes internet je spotřebitel chráněn zákonem č. 89/2012 Sb. (§ 1829) a může zboží do 14 dnů vrátit. Existují výjimky, kdy z hygienických a zdravotních důvodů není možné zboží vrátit (§ 1837 OZ, písmeno g) - mezi toto zboží ale foukací harmoniky nespadají!

Nebojte se nakupovat harmoniky přes internet a pokud se bude prodejce zdráhat nevyhovující harmoniku přijmout zpět, argumentujte stanoviskem ČOI a příslušnými paragrafy viz níže:

Můj dotaz na ČOI

Dobrý den, dnes mě překvapila informace prodejce foukací harmoniky, který uvádí, že: "Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ TOTO ZBOŽÍ NENÍ MOŽNÉ VRÁTIT NEBO VYMĚNIT!"

Jedná se o hudební nástroj za téměř 4.000,- Kč a z vlastní zkušenosti vím, že se prodejci občas snaží prodat za plnou cenu nástroj, který má některé tóny rozladěné nebo špatně funkční, i nástroje z prodejny (kde sloužily k vyzkoušení). Už několikrát jsem takovou harmoniku bez problémů reklamovala.

Zboží se neprodává ve fólii nebo nějakém hygienickém obalu - aby si mohl být zákazník jistý, že se jedná o výrobek který jde přímo z továrny a nikdo před ním ho nezkoušel nebo nevracel...

Můj dotaz tedy zní: je oprávněné, aby prodejce odmítal "z hygienických důvodů" foukací chromatickou harmoniku vrátit či vyměnit?

Vaše odpověď je pro mě důležitá, protože provozuji webové stránky týkající se chromatické harmoniky a dosud jsem tam uváděla, že reklamace je přípustná.

Předem děkuji za informaci. Kateřina Mlázovská

Odpověď ČOI

Vážená paní Mlázovská,

k Vašemu podání ze dne 12. 7. 2018 ve věci odstoupení od smlouvy si Vám dovolujeme zaslat následující vyjádření.

Není nám znám způsob uzavření kupní smlouvy, nicméně na základě zaslané přílohy se domníváme, že se jedná o distanční smlouvu uzavřenou s internetovým prodejcem. Pokud je smlouva uzavřena distančním způsobem, má spotřebitel právo dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ") od takto uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit. Prodávající je poté povinen vrátit veškeré finanční prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele přijal nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Samotné zkoušení zboží spotřebitelem v rámci 14 denní lhůty by mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej spotřebitel zkouší při koupi v kamenném obchodě.

Existují určité případy, kdy spotřebitel tohoto práva využít nemůže. Ty jsou jasně stanoveny § 1837 OZ, kde je mj. v písmenu g) uvedeno, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Komentář OZ hovoří, že toto ustanovení dopadá pouze na zboží, které je zabaleno z hygienických a zdravotních důvod, kdy takovýmto zbožím lze chápat např. obvazy, jednorázové injekční stříkačky, hygienické potřeby atd., mezi něž Vámi uváděný výrobek nespadá.

Jiná situace je však v případě zakoupení výrobku na kamenné prodejně. Pokud je výrobek zakoupen v tzv. kamenné prodejně či sídle prodávajícího, nelze bez právního důvodu (např. vada výrobku) od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že si kupující zakoupí výrobek, který mu nevyhovuje, není s ním spokojen nebo jej nepotřebuje, záleží pouze na dobré vůli prodávajícího, zda výrobek vezme zpět a provede s kupujícím finanční vypořádání formou vrácením hotovosti, výběrem jiného zboží, poskytnutím poukázek v hodnotě vráceného výrobku či jiným způsobem.

Toto vyjádření bylo zpracováno v rámci bezplatné poradenské a informační služby České obchodní inspekce. Bližší informace o poradenské a informační službě naleznete v přiloženém souboru. Informace o právech spotřebitelů při nákupu zboží prostřednictvím internetu nabízíme také ve spotřebitelském průvodci.

Na tuto zprávu prosím neodpovídejte. Pro případné doplňující dotazy prosím využijte elektronický formulář E-podatelny s uvedením spisové značky, která je uvedena v předmětu této zprávy.

S pozdravem Aleš Klemš, aklems@coi.cz

Oddělení poradensko informačních služeb

Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát

www.coi.cz