Poděkování

Děkuji za pečlivě zpracované korektury, moudré rady a podporu! 

Eva Mlázovská, Dis., hornistka a lektorka hry na klavír a lesní roh.

Mgr. Lucie Jílková, Ph.D., odborná pracovnice oddělení stylistiky a textové lingvistiky Ústavu pro jazyk český AV ČR a členka pěveckého sboru AJETO.