Technické problémy

Velmi důležité je vést v patrnosti datum záruční doby zakoupené harmoniky a mít uschován doklad o koupi pro případ reklamace (praskne hlásek, pérko registru apod.).

Někdy však může dojít k obtížím, které se netýkají záručního servisu.

Problémy s registrem

Registr je zlehka přilepen - vlhkost z hraní z předchozího dne spolu s mikročástečkami prachu vytvoří blátíčko, které během noci v harmonice zaschne a může přilepit registr. Druhý den tlačítko registru vzdoruje stlačení. Nechá se zmáčknout až po vynaložení větší síly. Pak už harmonika funguje normálně. Není třeba se znepokojovat. Silnější stisknutí registr uvolní a problém je vyřešen.

Registr je znečištěn více - předchozí komplikace může časem dospět do situace, že registr prakticky nejde stiskem uvolnit. Přilepil se k okolním lištám. V jiném případě se registr sice pohybuje, ale nepříjemně cvaká. Obě tyto situace jsou způsobeny nečistotami v okolí registru. V tomto případě již nastal čas k důkladnému vyčištění.

 • Čištění registru - je zásah do harmoniky, který si můžeme dovolit i u nástroje v záruce. Jedná se o odšroubování vrchních dvou šroubků nad registrem, které umožní vyčistit lišty u registru (ideálně hadříkem navlhčeným lihem). Je velmi důležité pamatovat si, v jakém pořadí jednotlivé díly harmoniky rozebíráme. Žádná část se nesmí ztratit a po vyčištění je třeba vrátit vše na původní místo. Pozor na malinké, průhledné, plastové krytky u šroubků, které se snadno odkutálejí! Mají důležitý úkol - tlumit nárazy registru. Když je do harmoniky nevrátíme, bude registr cvakat. Rozebírání registru provádíme vždy na prázdném, čistém stole.

Registr odmítá klouzat - pokud se registr nevrací do původní polohy (nebo se vrací s určitým zpožděním), může být důvodem buď přílišné utažení horních šroubků (po předchozím rozebírání harmoniky) nebo nečistoty pod registrem. Situaci napravíme buď povolením šroubků nebo vyčištěním registru, viz výše.

Pod registrem uniká vzduch - tento problém vzniká nejčastěji po předchozím rozebírání harmoniky. Nejsou-li horní šroubky dostatečně dotaženy a díly harmoniky správně sesazeny k sobě, vznikne nepatrná mezera, kterou uniká vzduch. Zkontrolujte správné sesazení horních dílů harmoniky (lišt a registru) a experimentujte s dotažením šroubků.

Registr cvaká - slabé cvaknutí je slyšet vždy, ale zpravidla není rušivé. Cvakání může být zapříčiněno nečistotami pod registrem (viz čištění registru) nebo ztrátou tlumících kroužků/krytek na šroubcích, uchycujících registr.

Registr nepracuje - nepracuje-li poté, co jsme harmoniku rozebírali, jde nejspíš jen o špatné umístění do harmoniky. Přestal-li registr pracovat poté, co jsme hráli půltóny, a ozvalo se cvaknutí/rupnutí, je velmi pravděpodobně zlomené pérko registru. Harmoniku v záruce se pokusíme reklamovat.

Problémy s prachovkami

Každý hlásek má svou prachovku (dva plastové pásky), která překrývá otvor u hlásku a zabraňuje úniku vzduchu, pokud zrovna daný hlásek nemá znít. Harmonika má díky tomu menší spotřebu vzduchu a plnější tón.

Bohužel vlhkost dechu občas způsobí, že se prachovky lepí a znesnadňují průchod vzduchu. Tento problém mají zpravidla foukané tóny, nejčastěji tón E, ale také G a C.

V praxi se to projevuje tak, že při foukaném tónu, místo aby zazněl zvuk, slyšíme jen proud vzduchu, pak následuje krátký zvuk "PL" a až následně začne znít tón. To velmi znepříjemňuje hraní a kvalita hry kolísá.

Dražší harmoniky mají prachovky profilované, takže méně tíhnou k lepení, ale i ty mají při větší vlhkosti tyto problémy.

Dodržujeme-li zásady: co nejméně slin, hra v optimálních teplotních podmínkách (minimálně
20-21 °C) a před hraním harmoniku nejprve rozehřejeme v dlaních, o prachovkách prakticky nevíme. Problém nastává, když potřebujeme hrát v chladnu, ať už je to nevytápěná místnost nebo noční hraní venku (byť u ohně). Rozdíl mezi teplotou našeho dechu a naším nástrojem způsobí kondenzování vlhkosti uvnitř nástroje. Přesáhne-li vlhkost určitou míru, začnou se prachovky lepit.

Hrajeme-li ve velké zimě, může postupně dojít až k dočasnému rozladění tónů, kvůli kapičkám na hláskách.

S problémem lepení prachovek se potýkají hráči z celého světa a toto téma je často probíráno na internetových diskusích. Můžeme se tak setkat s různými způsoby řešení:

 • Problémové prachovky jsou přístupné z vnější strany harmoniky (pod krycím plechem) a je možné je pomocí tenkého proužku savého papíru (nejlépe z kávového filtru) osušit. Vystavujeme se však nebezpečí ohnutí nebo vychýlení prachovky.
 • Někteří hráči prachovky odstraňují, ale je to na úkor zvuku a spotřeby vzduchu při hraní.
 • Známý chromatikář Brendan Power doporučuje prachovky zastřihnout. Video je v angličtině a ukázka zastřihnutí prachovek (valves; wind savers) je v druhé polovině videa. Toto je dobrý způsob řešení u harmonik, které jsou po záruční době.
 • Švédský chromatikář Filip Yers propaguje chromatiky značky Suzuki, které mají údajně menší problémy s lepením prachovek, a doporučuje nosit chromatiku na těle, aby měla vyšší teplotu.

Mně se osvědčilo střídání 2 chromatických harmonik. Zatímco na jednu hraji, druhou mám za páskem (v teple). Jakmile začne nějaká prachovka blokovat hlásek, harmoniku vyklepu o dlaň, uložím za pásek a používám druhou, nahřátou. Tímto způsobem je možné hrát bez problémů i venku za chladného počasí.

Ostatní komplikace

Chrastění nebo zvonění

 • může mít na svědomí uvolněný hlásek nebo prachovka. S touto závadou si běžný uživatel neporadí a musí se obrátit na opravnu. Je-li harmonika v záruce, zašleme ji do záručního servisu výrobce.
 • Při nákupu nástroje je chrastění nebo zvonění při hraní některého z tónů důvodem, proč harmoniku nekoupit. Přijde-li nám harmonika s touto vadou od internetového prodejce, je to důvod pro reklamaci.

Tón nehraje nebo klade odpor

 • Důvodem může být mechanická nečistota. Nejprve zkusíme harmoniku vyklepat: klepeme s ní jemně o dlaň nejprve jednou stranou (náustkem směrem dolů), pak druhou stranou (náustkem nahoru). Následně harmoniku středně silným fukem profoukneme směrem ven i směrem dovnitř. Nesmíme použít příliš velkou sílu, abychom hlásek nepoškodili.
 • Někdy zafunguje prostě jen počkat do druhého dne. Nečistota, která blokuje hlásek, seschne a druhý den už jde vyklepnout.
 • Jedním z možných důvodů může být výrobní vada - prasklý hlásek. U harmoniky v záruce je řešením reklamace.

Nevyrovnaná spotřeba dechu

 • Každý tón má jinou spotřebu dechu. Aby se tón rozezněl, musíme uplatnit různou intenzitou foukání nebo nádechu.
 • Týká se to zpravidla starších harmonik, do kterých bylo zasahováno: byly otevírané, dolaďované, některé hlásky vyměněné...
 • Tento defekt může být jen lehký - zvykneme si na něj a svou hru přizpůsobíme. Nebo výrazný. Takovou harmoniku raději vyměníme za novou.

Rozladění

 • Každá harmonika se po hodinách a hodinách cvičení postupně rozladí. Podle intenzity hraní to může trvat několik měsíců nebo i několik let.
 • Naladění jednotlivých tónů harmoniky vyzkoušíme nejlépe pomocí ladičky, která by měla být kalibrovaná na 440 Hz.
 • Na rozdíl od diatonických harmonik, které si hráči často ladí sami, má chromatika složitější mechanismus. Naladit či opravit chromatiku se odváží jen ti nejzkušenější harmonikáři a zpravidla tyto služby nenabízejí ostatním.
 • Harmoniku je možné naladit u výrobce (na rozladění se záruka nevztahuje).
 • Kdo se považuje za zručného kutila a chce se naučit svou harmoniku rozebrat, vyčistit, doladit a případně vyměnit opotřebované hlásky, najde na YouTube řadu videonávodů.  
 • Pokoušet se o ladění harmoniky by měl jen dostatečně zkušený hráč, který dokáže zahrát tón čistě (bez neúmyslného ohýbání) a orientuje se v jednotlivých tónech nástroje. K tréninku ladění harmoniky použijte starší chromatiku. Každý zásah do harmoniky vyžaduje jemné zacházení a určitou praxi.

Servis

Je-li harmonika v záruce, opravy a případné ladění se provádí v záručním servisu výrobce (případně prostřednictvím dodavatele). Se staršími nástroji je problém, protože v ČR bohužel zatím žádný servis na opravy foukacích harmonik neexistuje. Kde není poptávka, není nabídka.

Je možné domluvit se s firmou Seydel. Tam jsou ochotni opravit i harmoniky jiných výrobců (seženete-li si potřebné náhradní díly).

Provádí se nejčastěji ladění, výměna hlásků a prachovek, opravy registru, celková údržba a případně výměna ostatních součástí harmoniky. Opravy trvají (podle náročnosti) několik pracovních dnů.

Ne vždy se vyplatí investovat do opravy a poštovného. Je-li harmonika už několik let stará, má hlásky ve špatné kondici (celkově dobře nehraje), bývá lepší investovat do nového nástroje.

Neděste se dlouhého výčtu možných technických problémů - pravděpodobně se s většinou z nich nikdy nesetkáte.

WORKSHOP videa

C01: Souprava nářadí firmy HOHNER. Český překlad.

C03: Výměna desky s hlásky.

C06: Prachovky.

C02: Čištění chromatiky. Český překlad.

C04: Centrování hlásků.

C07: Ladění chromatiky.

C08.1: Instalace prachovek.

C02.1: Kompletace harmoniky. Český překlad.

C05: Mezera pod hlásky.

C08: Výměna hlásku.