Co je uvnitř
Jak harmonika funguje

Harmonika se řadí mezi jazýčkové dechové nástroje. Vzduch proudící skrz nástroj rozkmitá malé bronzové, mosazné či nerezové hlásky (plátky) v dřevěné, kovové nebo plastové ozvučnici. Hlásky jsou z výroby naladěny na příslušnou výšku tónu.

V jednom foukacím otvoru (kanálku) má harmonika dva kovové jazýčky, a proto zní jiný tón, pokud foukáme, a jiný tón, pokud nadechujeme.

Hluboké tóny se nacházejí na levé straně, vysoké tóny napravo (stejně jako u piana).

Chromatická harmonika je složena ze dvou harmonik diatonických, z nichž jedna je laděna ve stupnici o půl tónu vyšší než druhá. Nejčastěji C a Cis. Zvýšená stupnice je blokována mechanismem harmoniky a je uvolněna až po stisknutí transpozičního tlačítka - registru. Stisknutím registru dojde k překrytí základní tónové řady a uvolnění stupnice zvýšené.

Tento pohyb tlačítka v praxi umožní hrát všechny durové i mollové stupnice. Nejsnazší je hra ve stupnici C dur a Cis dur. V prvním případě registr nevyužíváme, ve druhém případě zůstává stisknutý při hraní všech tónů. Nejobtížnější jsou naopak tóniny se 3 a 4 křížky nebo bé. V těchto tóninách se střídají tóny bez registru s tóny s registrem - zvládnout takto složitou práci s půltóny vyžaduje praxi.

Orientace v nástroji je poměrně složitá, protože jeden kanálek obsahuje čtyři různě vysoké tóny. Kdo není nadaným muzikantem, neobejde se při výuce bez tabulatury.

Uspořádání tónů

12 dírková chromatická harmonika má 3 kompletní oktávy + tóny C4, Cis4 a D4.

Horní řadu tónů (C dur) hrajeme bez registru. Dolní řadu tónů (Cis dur) hrajeme se stisknutým registrem.

Některé tóny můžeme hrát i více způsoby: například C zahrajeme foukáním na kanálku č. 5, ale také foukáním na kanálku č. 4, nebo nádechem na kanálku č. 4 s použitím registru (His).

Tóny, které jsou od sebe vzdálené jen o půl tónu, můžeme hrát zjednodušeně: His jako běžné C bez registru, Ces jako H, Eis jako F, Fes jako E.

Jsou to tóny, které na pianové klaviatuře mezi sebou nemají černou klapku. Pokud je snížíme nebo zvýšíme o půltón, dostaneme se na vedlejší bílou klapku. Na chromatice to znamená, že můžeme hrát bez registru.

Kromě hlásků, které tvoří tón, má většina chromatických harmonik tzv. prachovky. Jedná se o malé plastové pásečky umístěné ve dvojicích u kovového hlásku uvnitř harmoniky. Prachovky pomáhají usměrňovat proud vzduchu a snižují množství vzduchu nezbytné pro tvorbu tónu. Pokud jsou prachovky z harmoniky odejmuty, nástroj stále zůstává funkční, ale má větší spotřebu vzduchu, což může být u některých rychlejších, na dech náročných skladeb, problém. U diatonických harmonik se prachovky většinou nepoužívají.