Základní informace
Foukací harmonika

Foukací harmonika je malý dechový hudební nástroj. Lze na ni hrát vše, od nejjednodušších lidových písní po nejobtížnější skladby vážné hudby.

Stejně jako s lidským hlasem, můžeme s tóny harmoniky kreativně pracovat. Díky tomu je hra každého hráče jedinečná.

Hra na housle vyžaduje hudební sluch, ke hře na kytaru nebo piano je nezbytná zručnost. Pro hru na foukací harmoniku je třeba jen vědět, kam a jak dýchat. S dobrým návodem je hraní snadné a zábavné.

Harmoniky se od sebe liší kvalitou. Od téměř nepoužitelných dětských hraček, které lze vystřílet na střelnici, až k dokonalým nástrojům, určeným do koncertních síní (v hodnotě stovek tisíc korun).

Také typově se od sebe harmoniky liší. Některé jsou předurčeny pro jednohlasou hru, jiné pro hru v akordech (trojhlasých až pětihlasých). Akordové a basové harmoniky jsou vytvořeny výhradně pro doprovod v orchestru.

Základní rozdělení harmonik je na chromatické a diatonické (bluesové) harmoniky.

Proč hrát na hudební nástroj


Rozvíjení hudebních dovedností

Hrou rozvíjíme své hudební myšlení, vnímání, představivost, prožívání; koordinaci (v případě harmoniky: ruky, hlavy, úst), techniku tvorby tónu, smysl pro melodii, frázování, rytmus...

Sebevyjádření a komunikace

Hudba je jednou ze základních forem lidského vyjadřování. Umožňuje nám komunikovat s ostatními, být součástí komunity, aktivně se zapojit do společné činnosti, seberealizovat se. Je to příležitost "být spolu". 

Kultivace osobnosti

Dříve patřila hra na hudební nástroj k dobrému vychování. Hrou rozvíjíme emoce, tvořivost, originalitu, estetické vnímání a cítění.

Vliv na rozvoj paměti a mozku

Hraním na nástroj cvičíme různé druhy paměti: sluchovou, zrakovou (notový materiál), hmatovou, logickou (hráč si uvědomuje, jak je skladba vystavěna). Zapojujeme paměť krátkodobou i dlouhodobou. Při hraní vykazuje mozek velkou aktivitu v obou mozkových hemisférách. Zlepšuje se tím jejich propojení a koordinace.

U dětí vědecké studie opakovaně prokázaly spojení mezi cvičením na hudební nástroj a následně lepšími studijními výsledky.

Zdravotní benefit

Dechové nástroje jsou využívány pro rehabilitaci některých chronických onemocnění plic. 

Harmonika je ale jediný hudební nástroj, který od hráče vyžaduje jak vydechování, tak nadechování přes bariéru. Hraním posilujeme bránici, prohlubujeme dýchání a podporujeme plné využití plicní kapacity.

Uvolnění emocí

Prostřednictvím hudebního nástroje můžeme projevit celou škálu emocí od euforie po nejhlubší zármutek. Málokterý hudební nástroj však můžeme mít stále při sobě, a ne každý nástroj dokáže s tónem tak kreativně pracovat jako právě harmonika. Vesele hraje v rozverné, znělce "Pat a Mat", teskně se ozývá v srdceryvném blues...

Harmonika je malý nástroj s ohromným hudebním potenciálem - proto jí v kapse nosili už kovbojové, hoboes, námořníci, černí bluesmani i vojáci ve válkách...