Ladění
Hohner workshop C07 - překlad

Jak ladit harmonikové hlásky za pomoci ladičky Hohner

Zdravím a vítám vás na harmonikových workshopech firmy Hohner. Workshop C07 "ladění". Lidé jsou překvapeni, když zjistí, jak snadné je naladit si harmoniku vlastnoručně. Protože se hlásky čas od času rozladí, někdy potřebujete naladit nebo doladit vyměněný hlásek, je ladění opravdu nedocenitelná dovednost. Má také velkou hudební hodnotu, protože zajistí, že vaše hraní bude znít daleko lépe. Takže bychom vám rádi vysvětlili jak na to.

Pro tento workshop budete potřebovat následující náčiní: zvedač hlásků s polohovačem, škrabadlo k ladění hlásků, háček a samozřejmě jemný pilníček. K těmto nástrojům budete navíc ještě potřebovat chromatickou ladičku - samozřejmě můžete použít jakoukoliv veřejně dostupnou, ale my navrhujeme, abyste používali stejnou jako my: harmonikovou ladičku Hohner ("Hohner Harmonika tuner"). Je možné si ji stáhnout z Hohner C-Shop.

V tomto workshopu vám ukážeme, jak naladit jednotlivé hlásky. Je to stejný proces, jako když se ladí celá hlásková deska, ale zde je cílem abyste dokázali naladit hlásky, které se rozladily, nebo doladit vyměněné hlásky.

Chromatické harmoniky jsou laděné "rovnoměrně temperovaným laděním", což znamená, že oktáva je rozdělená do dvanácti stejných půltónových kroků. Je to stejný systém, použitý na pianu a shoduje se s nastavením většiny chromatických ladiček.

Stejně jako v případě jiné manipulace s hlásky je velmi důležité prozvonit hlásky zvedačem hlásků v pravidelných intervalech v průběhu ladění. Pomůže to k tomu, aby se nové naladění usadilo a vy tak mohli změřit výsledek mnohem snáz. Ladění provádějte vždy s největší pečlivostí, používejte minimální tlak a po dvou až třech poškrábáních pilníčkem byste měli zkontrolovat naladění - samozřejmě až po prozvonění hlásku. Na displeji harmonikové ladičky Hohner jsou 4 pole, která jsou relevantní pro naše účely. První ukazuje notu, která hraje. "A" se rovná 440 herz - je obdobou "A4" v mezinárodní hantýrce. Každý půltón je rozdělen na sto centů a toto pole ukazuje centovou úchylku od naprogramované hodnoty.

My teď nastavíme základní intonační hodnotu, takže máme jasný výchozí bod pro naše ladění. Naprogramujeme hodnotu noty na A = 443 Herz. Zní to trochu ostře, ale jsou pro to dva důvody. První je, že se výška tónu po zpětném přimontování krycích plechů sníží a ten druhý je, že tlak vzduchu hráče způsobí také mírné snížení až bude hrát běžnou hlasitostí.

Čtvrté pole, které nás zajímá, je dole. Analogový displej ukazuje odchylku od naprogramované hodnoty. To je užitečné při rozpoznávání tendence změny ve výšce tónu, když ladíte. Při ladění harmonik doporučujeme, abyste vždy hráli notu, kterou se pokoušíte změřit na ladičce, minimálním tlakem (jen slabým foukáním/nadechováním). Protože pokud hrajete hlasitě, má to za následek snížení tónu - oproti tiššímu hraní, a to by znepřesnilo měřenou hodnotu.

Pamatujte si tedy - vždy laďte s minimálním tlakem vzduchu. Pokud nebudete hrát tóny s minimálním tlakem vzduchu a "volným hrdlem", budete mít tendenci k ohýbání tónu dolů, a to povede k nepřesným výsledným hodnotám.

Při ladění se budeme potýkat se dvěma základními problémy. Buď je tón moc vysoký, nebo je příliš nízký. Začneme s příliš nízkým tónem, protože se ladění hlásků hraním snižuje. Takže začneme tónem, který je podladěný oproti hodnotě, kterou by měl mít a je upevněný zvenku na hláskové desce, protože to je nejpřístupnější hlásek. Toto je tón, který je zjevně příliš nízký... Jak vidíte na displeji, tón zní o -22 až -24 centů pod hodnotou, kterou by měl mít. A toto s tím musíme udělat: zvedačem hlásků podložíme zespodu konec hlásku, přibližně do poloviny jeho délky a pak pilujeme pilníčkem od špičky dále, lehce diagonálně, abychom ubrali materiál z povrchu hlásku na špičce. Po několika tazích je čas pro prozvonění hlásku, aby se nové ladění usadilo. Toto je nedocenitelný proces, využívaný u všech operací s hlásky, protože pomáhá ustálit naladění hlásku. Teď můžete naladění znovu změřit. Vidíme, že se hodnota naladění změnila. Takže se dostáváme někam mezi hodnoty -8 a -10 centů, ale potřebujeme se dostat dále.

Když se to zatím jen učíte, doporučujeme abyste pilovali jen párkrát, než prověříte naladění, protože je velmi snadné upilovat moc materiálu a dostat se v naladění příliš nahoru, nebo dolů. Tón zní opět ve správné výšce. Teď si ukážeme ladění vnějšího hlásku - nadechovaný tón, který je příliš vysoko a budeme ho snižovat. Tento je opravdu velmi nadladěný a musíme ho snížit. Takže zase vsuneme konec zvedače hlásků pod hlásek, abychom ho podložili a zabránili jeho vstrčení do otvoru v desce. Pak použijeme škrabadlo a budeme škrábat koncovou část (patu) hlásku u nýtu, abychom tam opatrně odebrali materiál z povrchu. Díky tomu bude hlásek o trochu pružnější, čímž se sníží výška naladění... Teď jsme naladění snížili na přesnou výšku.

Ukázali jsme si, jak ladit nadechované hlásky směrem nahoru i dolů - byly to hlásky umístěné na vnější straně hláskové desky. Teď si ukážeme, jak ladit foukané hlásky. Ty jsou o něco komplikovanější, protože jsou umístěny na vnitřní straně hláskové desky. Gabi vám nejprve ukáže, jak zvýšit ladění u podladěného foukaného hlásku. Tento je jednoznačně podladěný, takže ho doladíme.

Abyste mohli lépe vidět co se děje, sundali jsme prachovku nad otvorem s laděným hláskem. Prvním krokem je prostrčit konec háčku kanálkem a velmi opatrně vytlačit konec hlásku otvorem. Pak ho zachytíte zvedačem hlásků - vklouznete zvedačem pod konec hlásku. Teď máte plochu, na které můžete pracovat a pilovat ji, aniž by vklouzla zpátky do otvoru. Gabi ještě odstraní háček z kanálku a může pracovat na konečku hlásku úplně stejným způsobem, jako když ladí nadechovaný hlásek.

Je několik věcí, na které musíte při této činnosti dávat pozor. Zaprvé nesmíte poškodit prachovku, která náleží k vedlejšímu hlásku (nadechovanému). Je ve stejném kanálku a leží hned vedle hlásku na kterém pracujete, ale nevidíte ji. Další věc je, abyste při pilování hlásku neškrábli do náustku pilníkem. Toto zdrsnění by bylo nepříjemné na rty a zkazili byste vzhled harmoniky. Protože je hlásek uvnitř desky, není možné ho prozvonit. Takže uděláte to, že ho několikrát silněji profouknete. To stabilizuje naladění, protože hlásek musí trochu pracovat. Teď můžeme znovu změřit hodnotu naladění...

Naneštěstí pilovala Gabi trochu moc nadšeně, a teď jsme naopak nadladění. Tuto skvělou příležitost můžeme využít. Ukážeme vám, jak snížit ladění foukaného hlásku. Opět použijeme škrabadlo a škrábáním směrem k nýtu odebíráme materiál ze zadní strany (od paty) hlásku. Nesmíme ale na povrch hlásku tlačit příliš velkým tlakem, protože bychom ho mohli odstrčit od desky a změnit jeho odsazení, což nechceme. Úplně to samé platí při ladění nadechovaných hlásků. Netlačíme příliš, abychom je nezatlačili do otvoru a nezměnili odsazení.

Teď jsme přeladili tón zase trochu dolů na správnou hodnotu. Když získáte v ladění hlásků trochu praxe, zjistíte, že je možné naladit foukaný hlásek i s přidělanou prachovkou. Gabi vám teď ukáže, jak to dělá. Opět prostrčí háček kanálkem a otvorem vystrčí hlásek umístěný pod prachovkou. S pilníčkem pak pracuje na konci hlásku pod prachovkou. Když chcete snížit ladění foukaného hlásku s přidělanou prachovkou, uděláte to takto: nadzvednete prachovku, škrabadlem se dostanete pod ní a opatrně seškrabujete materiál u nýtovaného konce. Opět musíte být opatrní, aby nedošlo ke změně odsazení hlásku.