Pro rodiče
Výuka dětí

Foukací harmonika je jedním z nejvhodnějších

 hudebních nástrojů pro dítě.

Je to nástroj:

  • cenově dostupný - jeho případné poškození nikoho finančně nezruinuje
  • dechový - dítě díky němu procvičuje brániční dýchání
  • snadno zvládnutelný - dítě dělá rychlé pokroky, což ho povzbuzuje k dalšímu hraní
  • malý - když se pro něj dítě nadchne, může ho nosit všude s sebou
  • neobvyklý - téměř nikdo na chromatickou foukací harmoniku v ČR zatím nehraje
  • zábavný - lze na něj zahrát oblíbené dětské písničky i melodie z pohádek a večerníčků
  • poučný - při výuce hry dítě získá povědomí o chromatické stupnici a vstřebá řadu informací z hudební teorie
  • s budoucností - s chromatickou harmonikou lze proniknout až do koncertních síní nebo se dokonce stát mistrem světa

Jedinou nevýhodou zůstává nulová podpora ze strany hudebních škol a absence učitelů. Pokud však rodič postupuje ve výuce podle této Školy hry a dítě vede, v ideálním případě se učí hrát spolu s dítětem, je možné se bez učitele obejít.

Děti v předškolním věku

Pozor na velmi levné, nekvalitní harmoniky, ze kterých se mohou uvolnit malé části, nebo které se mohou rozbít na kousky. Hrozí nebezpečí spolknutí. Obecně jsou vhodnější větší harmoniky a spíše ne chromatické, protože dítě ještě nedokáže foukat jen do jedné dírky.

Zvažte, jestli je rozumné dát dítěti k dispozici kovovou harmoniku - má-li tendenci věcmi házet... Na hrubé zacházení stačí levnější modely.

V tomto věku nelze očekávat příliš "opravdové muziky". Jde především o radost z vydávání zvuků. Dítě podporujeme ve vydávání nejen foukaných, ale i tahaných tónů.

Pokud harmonika nehraje nebo vydává podezřelé tóny, může být důvodem sponka či jiný předmět, který dítě uschovalo pod krycí plech harmoniky...

Děti v mladším školním věku

Pro tento věk už je vhodná chromatická harmonika. Dítě dokáže směrovat svůj dech do jednoho bodu a zahrát jednotlivé tóny. Měli bychom dítě seznámit se základními zásadami, jak se k nástroji chovat. V začátcích výuky hlídáme, aby dítě mělo nástroj mezi rty, nikoliv mezi zuby.

Je vhodné začít se známými, jednoduchými písničkami, za pomoci obrázkového návodu. Z obrázků plamínků a kapiček dítě snadno přejde k barevným notám.

Píseň je třeba zvládnout nejprve po taktech a až následně se pokoušet přehrát kompletní melodii.

Učení by mělo trvat jen tak dlouho, dokud dítě zvládá udržet pozornost (cca 15-20 minut). Hraní by měla být zábava.

Děti ve starším školním věku

Dítěti je možné koupit kvalitnější (dražší) nástroj. Už se k němu dokáže vhodně chovat. Malý hráč zvládá práci s registrem a běžnou tabulaturu.

Při výuce je stále třeba vedení dospělého, který dítě povzbuzuje, chválí a vede. Po cca 30-40 minutách hry nechte dítě odpočinout u jiné činnosti.

Výuku je možné osvěžit aktuálními hity, hrou s CD, YouTube, hudebním doprovodem dospělého (ať už hraje na piano, kytaru nebo také na harmoniku).

Tabulatura pro malé děti

Pro výuku malých dětí využíváme jednoduché lidové písně bez půltónů. Tabulaturu můžeme upravit do obrázkové podoby. Z červených not vytvořit plamínky a z modrých kapičky. Polopatická obrázková značka dítěti usnadní hru.

Mnemotechnické pomůcky:

Červené foukané tóny = Uvidíme-li plamínek svíčky, budeme ho sfoukávat!

Modré nadechované tóny = Před skokem do vody se nadechujeme - kapička tedy znamená nádech!

Díky notové osnově se dítě orientuje ve výšce tónů: Co je na notové osnově nahoře, hrajeme na harmonice více vpravo (jsou tam vysoké tóny), co je na notové osnově níže, hrajeme na harmonice více vlevo (tam jsou hluboké tóny). Konkrétní místo na harmonice nám označí číslo kanálku.

Přejít na jiný kanálek a změnit přitom směr dechu je náročné na koordinaci. Pokud ale postupujeme pomalu, po taktech, jsou i melodicky a rytmicky obtížnější úseky zvládnutelné.

Tady je na místě zdůraznit nejdůležitější zásadu: "Učte dítě po malých, zvládnutelných krůčkách."

Výsledkem bude radost z úspěchu - řetěz drobných vítězství na jehož konci je naučená písnička. Není kam spěchat, cesta je cíl. Každá další písnička jde o trochu snáze a časem se otevírá prostor pro složitější melodie...

Tipy pro starší děti

Pokud jste už se svým dítětem zásobu lidových písní vyčerpali (nebo jste z nich vyčerpaní) a zároveň si váš malý muzikant troufá na tabulaturu bez čísel kanálků, doporučuji zakoupit zpěvníky s CD od autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák nebo od Petra Skoumala.

Také kniha: Samsonův hudební zvěřinec je báječná. Je k ní CD s nahrávkami se zpěvem i bez zpěvu (dítě si může vyzkoušet hraní jen s nástrojovým doprovodem).

K doplnění základní chromatikové tabulatury do not vám stačí dvě pastelky, tužka a vzorová tabulatura, podle které noty obarvíte a vyznačíte stisky registru. Jsou-li noty příliš vysoko nebo nízko, můžete tabulaturu posunout o oktávu (viz obrázek níže).

Písničky Tragédie pralesní a Kde je vlku vlkem vlk, jsou na chromatiku nejzábavnější, ale také nejtěžší. Tóny snižované (bé) jsou jen u písničky Kohout - vyznačte stisk registru zeleným čtverečkem a pozor na barvu noty!

Ulehčete si práci

Nový zpěvník si nejprve s dítětem projděte - písničky z CD si několikrát poslechněte. Pak společně vyberte ty, které vám připadají nejhezčí. Z nich ještě vytřiďte jen díla přijatelně obtížná. Teprve pak se pusťte do tvorby tabulatury = barvení not, vyznačování křížků (případně béček).

Dopřejte svému potomkovi z každého zpěvníku jen to nejlepší. Textově a melodicky nudné písně vyfiltrujte. Zábava a nadšení jsou absolutní prioritou.

První tabulatura vám asi zabere nějaký ten čas, ale s každou další to jde rychleji. Díky několika minutám vašeho času, bude mít dítě možnost hrát to, co ho opravdu baví. Užitečnou výukovou fintou je, když uděláte ze svého dítěte "specialistu na foukané tóny". Zatímco vy máte spoustu práce obarvit na modro noty nadechované a ohlídat křížky, váš odborný asistent se postará o červené puntíky. Díky této šichtě rychle zjistí (a zapamatuje si), že foukané jsou vždy noty na spodních dvou linkách, v horních dvou mezerách a na spodní pomocné lince. Ostatní noty jsou tím pádem nadechované. Pak už zbývá jen najít to správné místo na harmonice...

POZOR - u stupnic s bé, je to s barvami složitější. V praxi se zvyšuje nižší tón (takže je ve většině případů barva opačná) - v tom případě dítě vybarvováním béček nezatěžujte.