Lepení prachovek
Hohner workshop C06 - překlad

Lepení prachovek na hláskovou desku chromatické harmoniky

Zdravím a vítám vás na harmonikových workshopech firmy Hohner. Workshop C06 "prachovky". Chromatické harmoniky jsou vybavené vzduchotěsnými klapkami - prachovkami. Když foukáte do kanálku, prachovka uzavírá dírku nadechovaného hlásku a všechen vzduch je směrován k foukanému hlásku.

Pro tento workshop budete potřebovat následující nástroje: zvedač hlásků, lepidlo na prachovky (obojí ze servisního setu Hohner) a samozřejmě prachovky (pokud vám dojdou, můžete je objednat u svého místního prodejce nebo na Hohner C-Shop). Toto je pružinová fólie, která zajistí, že se prachovka vrátí do své klidové pozice na desce. A toto je těsnící fólie, která zabraňuje vzduchu, aby unikal okolo hlásku.

1. krok je sejmutí staré prachovky. Opatrně jí z desky strhneme. Čepelí ke zvedání hlásků seškrábneme zbytky starého lepidla z místa, kde byla prachovka k desce přilepena. Nevadí, pokud desku trochu poškrábete, protože drsný povrch pomůže novému lepidlu lépe přilnout. V žádném případě nepoužívejte na zbytky lepidla rozpouštědlo, protože by je rozpustilo, zateklo do otvoru a zničilo hlásek. Prosím, nepoužívejte rozpouštědla. Je také důležité si ohlídat, aby zbytky starého lepidla nezapadly do kanálku. Mohly by zablokovat hlásek.

2. krok je výběr nové prachovky. Nejsnazším způsobem, jak vybrat tu správnou, je vzít jednoduše tu, která má stejnou délku, jako právě sundaná prachovka. Toto je stará prachovka a toto je ta nová. Abychom zajistili, že prachovka bude na hláskové desce ležet naprosto rovně, před nanesením lepidla konec prachovky uhladíme tak, jako to Gabi právě dělá. Takže na ní vytvoříte velmi jemné zakřivení. Tubička s lepidlem je zapečetěná a musíte jí otevřít tímto způsobem (druhou stranou víčka). Nepropichujte ji špendlíkem.

3. Teď můžete vidět, jak Gabi dává lepidlo na patu prachovky. Jen malinkou kapičku. Tohle je správné množství. Zatlačte novou prachovku jemně, ale pevně na její místo nad otvorem. Jak můžete vidět, Gabi ji také srovnala, takže je naprosto rovnoběžná s okraji otvoru. Lepidlo zasychá půl hodiny, ale pokud potřebujete poopravit pozici prachovky, musíte to udělat v rámci první minuty, když je lepidlo ještě měkké. Spodní část prachovky by měla přesahovat desku o přibližně stejnou vzdálenost, jako pata hlásku (čtvereček pod nýtem).

Prachovka musí být vycentrována, musí ležet na desce rovně a je velmi důležité, aby se lepidlo nedostalo do otvoru. To jsou všechno věci, na které si musíte dávat pozor u paty prachovky. Pokud se týká prostředku prachovky: strany musí být rovnoběžné s otvorem, prachovka musí být nad otvorem umístěna symetricky a musí být naprosto rovná. Na konci prachovky si musíme hlídat dvě věci. Konec by rozhodně neměl odstávat od desky, jak vidíte na příkladu, který vám Gabi právě ukazuje. Měl by ležet rovně na desce. Další věc je, že překrytí by nemělo být moc velké. Konec prachovky by neměl přesahovat konec otvoru o více než jen o velmi malý kousek. Špatně upevněná prachovka může znít takto... (chrčí). Pokud vaše prachovka vydává takovýto zvuk, je téměř stoprocentní, že je opotřebovaná a je nutné ji vyměnit. A takto by to mělo správně znít. Nádhera.