Technické záležitosti
Jak řešit technické trable

Úvodem je dobré varovat před levnými harmonikami. Kdo si chce ušetřit problémy, měl by investovat do kvalitního nástroje. Minimální cena chromatik, které už by měly být použitelné, je cca 4.000,- Kč. Na takový nástroj se bude dobře hrát, pravděpodobně vydrží bez problémů po celou dobu záruky a možná i několik let po záruce.

Koupíte-li levnější model, dostanete chromatiku horšího provedení, z méně kvalitního materiálu. To se v každém případě nějak projeví: harmonika se rychle rozladí, špatně se na ní hraje (vyžaduje příliš vzduchu, hlásky nereagují stejně), hlásky z horšího materiálu mají tendenci praskat, prachovky chrastit, registr cvakat a povolovat se... Navíc je pravděpodobné, že reklamaci takového šuntu prodejce neuzná (hlásek jste mohli poškodit vy, špatnou technikou foukání apod.).

Kupte si dobrý nástroj od prověřeného výrobce a pro všechny případy veďte datum záruční doby v patrnosti - doklad o koupi harmoniky si uschovejte.

Je-li harmonika v záruce, opravy a případné ladění se provádí v záručním servisu výrobce (případně prostřednictvím dodavatele). Se staršími nástroji je problém, protože v ČR bohužel zatím žádný servis na opravy foukacích harmonik neexistuje. Kde není poptávka, není nabídka...

Je možné domluvit se s firmou Seydel. Tam jsou ochotni opravit i harmoniky jiných výrobců (seženete-li si potřebné náhradní díly). Provádí se nejčastěji ladění, výměna hlásků a prachovek, opravy registru, celková údržba a případně výměna ostatních součástí harmoniky. Opravy trvají (podle náročnosti) několik pracovních dnů.

Ne vždy se vyplatí investovat do opravy a poštovného. Je-li harmonika už několik let stará, má hlásky ve špatné kondici (celkově dobře nehraje), bývá lepší investovat do nového nástroje. Aktivní hráči, kteří už nastřádali více "starých chromatik", se na nich mohou naučit řadu servisních úkonů, podle workshop videí firmy Hohner.

Na YouTube existuje řada dalších inspirativních videí k údržbě a servisu, ale jsou převážně v angličtině. Potřebnou slovní zásobu k této problematice naleznete ve slovníčku.

REGISTR

U kvalitního nástroje bývá jediným potřebným zásahem, který se bude muset hráč naučit, čištění registru. Není to věc, která by se měla dělat pravidelně. Některé harmoniky mají registr vyřešený rafinovaněji a obejdou se bez čištění třeba i 2 roky. Jiná harmonika si může říci o čištění už po měsíci. Zda nastal čas pro tento zákrok, poznáte z chování harmoniky:

Registr je zlehka přilepen. Vlhkost z hraní z předchozího dne spolu s mikročástečkami prachu vytvoří blátíčko, které během noci v harmonice zaschne a může přilepit registr. Druhý den tlačítko registru vzdoruje stlačení. Nechá se zmáčknout až po vynaložení větší síly. Pak už harmonika funguje normálně. Není třeba se znepokojovat. Silnější stisknutí registr uvolní a problém je vyřešen.

Registr je znečištěn více. Předchozí komplikace může časem dospět do situace, že registr prakticky nejde stiskem uvolnit. Přilepil se k okolním lištám. V jiném případě se registr sice pohybuje, ale nepříjemně cvaká. Obě tyto situace jsou způsobeny nečistotami v okolí registru. V tomto případě již nastal čas k důkladnému vyčištění (viz "Čištění registru" níže).

Registr odmítá klouzat. Pokud se registr nevrací do původní polohy (nebo se vrací s určitým zpožděním), může být důvodem buď přílišné utažení horních šroubků (po předchozím rozebírání harmoniky) nebo nečistoty pod registrem. Situaci napravíme buď povolením šroubků nebo vyčištěním registru.

Pod registrem uniká vzduch. Tento problém vzniká nejčastěji po předchozím rozebírání harmoniky. Nejsou-li horní šroubky dostatečně dotaženy a díly harmoniky správně sesazeny k sobě, vznikne mezera, kterou vzduch uniká. Zkontrolujte správné sesazení horních dílů harmoniky (lišt a registru) a experimentujte s dotažením šroubků.

Registr cvaká. Slabé cvaknutí je slyšet vždy, zpravidla však není rušivé. Příčinou může být ztráta nebo opotřebování tlumících kroužků, nebo jsou na vině nečistoty pod registrem. Postupujte podle návodu: "Čištění registru" viz níže.

Registr nepracuje. Nepracuje-li bezprostředně po rozebírání (mechanismu registru), jde nejspíš jen o špatné umístění do harmoniky. Přestal-li registr pracovat poté, co jsme hráli půltóny, a ozvalo se cvaknutí/rupnutí, je velmi pravděpodobně zlomené pérko registru. Harmoniku v záruce se pokusíme reklamovat.

Čištění registru

Čištění registru je zásah do harmoniky, který si můžeme dovolit i u nástroje v záruce. Rozebíráme pouze mechanismus registru - nesundáváme plechy ani hláskové desky, jak je ukázáno ve videu: Hohner workshop C02 (pro takto velký zásah do harmoniky musí být dobrý důvod; nástroj už by neměl být v záruce).

K rozložení náustku a mechanismu registru je potřeba jen malý šroubovák. Pracujte na čistém stole a dejte pozor, ať se vám neztratí šroubky nebo malé, průhledné, plastové krytky šroubků. Nejprve oba šroubky, které drží náustek, trochu povolte. Až poté je odšroubujte úplně. Mechanismus registru vyjměte a rozložte na stůl. Snažte si zapamatovat, jak je seskládaný a neztraťte krytky šroubků.

Různé chromatiky mají registr různě složitý. Některý má jen 2 části (náustek a registr), některý i 4 části (náustek, registr, spodní lišta, horní lišta). Všechny části je třeba vyčistit, ale neohnout. Osvědčilo se mi položit registr nebo lišty na rovnou plochu umyvadla, vyčistit je kartáčkem (za pomoci vody a mýdla), nejprve z jedné, poté z druhé strany, opláchnout a opatrně osušit hadříkem.

Registr můžeme lehce promazat. Jednu malou kapičku dětského olejíčku si rozetřete mezi palec a ukazovák - pak mezi naolejovanými prsty protáhněte registr, aby bylo nepatrné množství rovnoměrně naneseno po celé délce registru. Když dodržíte tento postup, nemůže se vám stát, že by se přebytky oleje dostaly k hláskům a napáchaly nějakou škodu.

Všechny části mechanismu sesaďte tak, jak byly uspořádány před rozebíráním. Přehodit nebo otočit jednotlivé díly zpravidla nelze - části by do sebe měly zapadnout. Máte-li náustek složený ze 3 částí, můžete se inspirovat videem Hohner workshop C02.1.

Šroubky náustku je potřeba dotahovat postupně a hlídat při tom práci registru. Dotažení by mělo být takové, aby neumožňovalo unikání vzduchu pod registrem, ale aby se registr mohl pohybovat naprosto volně.

Dotahujeme proto nejprve šroubek na opačné straně, než je tlačítko registru, do okamžiku, než ucítíme při mačkání tlačítka registru odpor. Pak šroubek jen maličko povolíme. Totéž zopakujeme na druhé straně u tlačítka registru.

Po smontování si na harmoniku zahrajte. Pod náustkem by neměl unikat vzduch a registr by měl pracovat volně, bez cvakání.

PRACHOVKY

Každý hlásek má svou prachovku - plastový pásek, který překrývá mezírky okolo hlásku a zabraňuje úniku vzduchu, pokud zrovna daný hlásek nemá znít. Harmonika má díky tomu menší spotřebu vzduchu a plnější tón. Jen velmi levné, nekvalitní chromatiky prachovky nemají.

Prachovky jednotlivých typů chromatik se liší. Mohou být: hladké nebo různě profilované, jednoduché nebo s přidanou pružinovou fólií, která zaručuje, že se prachovka vrátí do své správné klidové polohy.

Bohužel vlhkost dechu občas způsobí, že se prachovky lepí a znesnadňují průchod vzduchu. Tento problém mají zpravidla foukané tóny, nejčastěji tón E, ale také G a C.

V praxi se to projevuje tak, že při foukaném tónu, místo aby zazněl zvuk, slyšíme jen proud vzduchu, pak následuje krátký zvuk "PL" a až následně začne znít tón. To velmi znepříjemňuje hraní a kvalita hry kolísá. Profilované prachovky lepí o něco méně, ale i ty mají při větší vlhkosti tyto problémy.

Dodržujeme-li zásady: co nejméně slin, hra v optimálních teplotních podmínkách (minimálně
20-21 °C) a před hraním harmoniku nejprve rozehřejeme v dlaních, o prachovkách prakticky nevíme. Problém nastává, když potřebujeme hrát v chladnu, ať už je to nevytápěná místnost nebo noční hraní venku (byť u ohně). Rozdíl mezi teplotou našeho dechu a naším nástrojem způsobí kondenzování vlhkosti uvnitř nástroje. Přesáhne-li vlhkost určitou míru, začnou se prachovky lepit.

Hrajeme-li ve velké zimě, může postupně dojít až k dočasnému rozladění tónů, kvůli kapičkám na hláskách.

S problémem lepení prachovek se potýkají hráči z celého světa a toto téma je často probíráno na internetových diskusích. Můžeme se tak setkat s různými způsoby řešení:

 • Problémové prachovky jsou přístupné z vnější strany harmoniky (pod krycím plechem) a je možné je pomocí tenkého proužku savého papíru (nejlépe z kávového filtru) osušit. Vystavujeme se však nebezpečí ohnutí nebo vychýlení prachovky.
 • Někteří hráči prachovky odstraňují, ale je to na úkor zvuku a spotřeby vzduchu při hraní.
 • Známý chromatikář Brendan Power doporučuje prachovky zastřihnout. Video je v angličtině a ukázka zastřihnutí prachovek (valves; wind savers) je v druhé polovině videa. Toto je dobrý způsob řešení u harmonik, které jsou po záruční době.
 • Švédský chromatikář Filip Yers propaguje chromatiky značky Suzuki, které mají údajně menší problémy s lepením prachovek, a doporučuje nosit chromatiku na těle, aby měla vyšší teplotu.

Mně se osvědčilo střídání 2 chromatických harmonik. Zatímco na jednu hraji, druhou mám za páskem (v teple). Jakmile začne nějaká prachovka blokovat hlásek, harmoniku vyklepu o dlaň, uložím za pásek a používám druhou, nahřátou. Tímto způsobem je možné hrát bez problémů i venku za chladného počasí.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Chrastění nebo zvonění

 • může mít na svědomí uvolněný hlásek nebo prachovka. S touto závadou si běžný uživatel neporadí a musí se obrátit na opravnu. Je-li harmonika v záruce, zašleme ji do záručního servisu výrobce.
 • Při nákupu nástroje je chrastění nebo zvonění při hraní některého z tónů důvodem, proč harmoniku nekoupit. Přijde-li nám harmonika s touto vadou od internetového prodejce, je to důvod pro reklamaci.

Tón nehraje nebo klade odpor

 • Důvodem může být mechanická nečistota. Nejprve zkusíme harmoniku vyklepat: klepeme s ní jemně o dlaň nejprve jednou stranou (náustkem směrem dolů), pak druhou stranou (náustkem nahoru). Následně harmoniku středně silným fukem profoukneme směrem ven i směrem dovnitř. Nesmíme použít příliš velkou sílu, abychom hlásek nepoškodili.
 • Někdy zafunguje prostě jen počkat do druhého dne. Nečistota, která blokuje hlásek, seschne a druhý den už jde vyklepnout.
 • Jedním z možných důvodů může být výrobní vada - prasklý nebo vychýlený hlásek. U harmoniky v záruce je řešením reklamace.
 • V případě starého nástroje zkuste harmoniku rozebrat a zjistit, jestli není hlásek vychýlený nebo špatně odsazený (viz workshop videa).

Nevyrovnaná spotřeba dechu

 • Každý tón má jinou spotřebu dechu. Aby se tón rozezněl, musíme uplatnit různou intenzitou foukání nebo nádechu.
 • Týká se to zpravidla starších harmonik, do kterých bylo zasahováno: byly otevírané, dolaďované, některé hlásky vyměněné...
 • Je-li důvodem jen špatné odsazení hlásku, je možné situaci napravit. Pokud je na vině např. ohnutí / deformace hlásku, je harmonika zralá na servis nebo výměnu hlásku.
 • Tento defekt může být jen lehký - zvykneme si na něj a svou hru přizpůsobíme. Nebo výrazný. Takovou harmoniku raději vyměníme za novou.
 • U drahých chromatik je vhodné zvážit výměnu hláskové desky.

Rozladění

 • Každá harmonika se po hodinách a hodinách cvičení postupně rozladí. Podle intenzity hraní (a kvality harmoniky) to může trvat několik měsíců nebo i několik let.
 • Naladění jednotlivých tónů harmoniky vyzkoušíme nejlépe pomocí ladičky, která by měla být kalibrovaná na 440 Hz.
 • Harmoniku je možné naladit u výrobce (na rozladění se záruka nevztahuje).
 • Na rozdíl od diatonických harmonik, které si hráči často ladí sami, má chromatika složitější mechanismus, ale při dodržení postupu podle videa: Hohner workshop C07 - "ladění", se hráč může o naladění starší chromatiky pokusit. Podmínkou je, dokázat zahrát tón čistě (bez neúmyslného ohýbání) a orientovat se v jednotlivých tónech nástroje. Každý zásah do harmoniky vyžaduje jemné zacházení a určitou praxi.

Při sepisování rozladěných nebo poškozených hlásků můžete využít předtištěnou tabulku: "Záznamový lístek pro servis harmoniky" (viz sekce ke stažení).