MuseScore

Noty, které hrají!

Upozornění: placený MuseScore kanál "Foukací harmonika" byl v lednu 2020 zrušen.  


MuseScore je notační program, zdarma ke stažení na internetových stránkách: https://musescore.org/cs

Mohlo by se zdát, že je určen pouze pro ty, kteří ovládají hudební teorii a vyznají se v notách, ale opak je pravdou. Ten, kdo se v notách příliš nevyzná, se bez tohoto užitečného pomocníka neobejde.

Kromě barevných, přehrávatelných tabulatur pro foukací harmoniku, nám MuseScore nabízí i další skvělé funkce:

 • Budeme-li hrát s MuseScore, vyvarujeme se většiny nebezpečí, které hrozí samoukům: chyby v melodii, zapomínání na pomlky a repetice, chyby v délce not, nedodržování rychlosti...
 • Na rozdíl od běžné hudební nahrávky nám MuseScore neustále ukazuje, kde se právě v notách nacházíme, což je pro začátečníka velká pomoc.
 • Nastavení rychlosti přehrávání nám umožní zpomalit obtížnou skladbu a v klidu se jí naučit. Tato a následující funkce vyžadují, abyste si program nainstalovali (ale je to snadné a bezplatné).
 • Když přeťukáme noty nějaké písně (i když jsou to pro nás jen nic neříkající tajemné symboly) do programu, můžeme si je přehrát a "dešifrovat" tak i velmi složité melodie.
 • Obarvením not a přidáním čísel si z not vytvoříme tabulaturu pro hru na foukací chromatickou harmoniku. Nebo naopak, tabulaturu pro foukací harmoniku můžeme odstranit a ponechat si běžný notový zápis.
 • Stačí pouhé 4 kliknutí myší a píseň převedeme do jakékoliv tóniny. Pokud jsme u not měli i akordy, transponují se také.
 • MuseScore pro nás převede noty z basového klíče do houslového a naopak, a také umožní transponovat noty po oktávách.
 • Party jiných nástrojů (saxofon, altová flétna, trumpeta, trombon,...) můžeme snadno převést na harmonikový (nebo flétnový či jiný) part.
 • Databáze skladeb v MuseScore je nepředstavitelně obsáhlá a každým dnem roste. Máme na výběr z různých hudebních stylů. Stažení partu vyžaduje jen bezplatné přihlášení (stahování je bez omezení).
 • Skladbu z MuseScore můžeme převést do různých formátů: pdf, png, svg, wav, flac, ogg, mp3, mid, xml, mxl.
 • Soubory MIDI můžeme v MuseScore otevřít v notové podobě (někdy více, někdy méně úspěšně) a dále upravovat!
 • Když budeme s MuseScore pracovat, postupně do základů hudební teorie samovolně pronikneme. Přepisováním a přehráváním objevíme jaké jsou druhy not a pomlk, jak jsou dlouhé (kolik nám jich MuseScore dovolí dát do taktu), který tón na našem nástroji odpovídá které notě a postupně se naučíme předznamenání jednotlivých stupnic...

Výuka s takovýmto pomocníkem je mnohem snazší, efektivnější a zábavnější, než hra z tištěných not nebo tabulatur. Program si nainstalujte a naučte se s ním pracovat.

Více informací o programu naleznete v oficiální příručce (MS 2, MS 3) nebo na výukových videích na YouTube (jsou s českými titulky).

Po instalaci doporučuji změnit v nastavení 2 věci: 1) Úpravy - Nastavení... - Vkládání not - zrušit zaškrtnutí u volby "Obarvit noty mimo použitelný tónový rozsah" 2) Úpravy - Nastavení... - Společné -  Spuštění programu - zvolte volbu "Pokračovat v posledním sezení". 


TIP: MuseScore2 si můžete stáhnout včetně tabulatur vytvořených do roku 2019 a mít ji nainstalovanou zároveň s nejnovější verzí, získanou na oficiálních stránkách