Výměna hláskové desky
Hohner workshop C03 - překlad

Ukázková výměna hláskových desek u Chromoniky 64

Zdravím a vítám vás na harmonikových workshopech firmy Hohner. Workshop C03 "výměna desky s hlásky". Hláskové desky je možné vyměnit u všech modelů chromatických harmonik firmy Hohner. Získat je můžete od vašeho hudebního dodavatele nebo online v Hohner C-Shopu. Jediný nástroj, který budete k provedení výměny potřebovat, je šroubovák (budete potřebovat oba konce).

Prvním krokem je uvolnění šroubků krycí desky a sejmutí plechů. Když jsou šroubky uvolněny, sejměte krycí plechy, ale je důležité to udělat opatrně, aby okraje plechů nezachytily o prachovky nebo hlásky - ty by se mohly vychýlit. Takže způsob, který vám Gabi právě ukázala - postavení nástroje na zadní část ozvučnice a sejmutí krycího plechu, je ten nejbezpečnější způsob, jak to udělat.

Abychom mohli pokračovat dále, je potřeba uvolnit náustek. To uděláme vložením konce šroubováku do každého ze šroubků a několika málo pootočeními - ne úplným odšroubováním! Nechceme náustek uvolnit úplně, chceme jen zlehka snížit utažení.

Teď otočíme konec šroubováku na křížový hrot. Začínáme ve středu hláskové desky a uvolňujeme šroubky opět od středu k okrajům. Když nástroj rozebíráme, není problém dělat to postupně nebo odšroubovat šroubky kompletně ("na jeden zátah"), ale je dobré zvyknout si začínat ve středu hláskové desky a pracovat směrem k okrajům, raději než začít na jedné straně a postupovat ke druhé.

Když jsme odstranili všechny šroubky, oddělíme desku s hlásky od ozvučnice nehtem. Podpěrky krycího plechu v této fázi také odstraníme. Takže kromě náustku máte nyní kompletně rozebranou harmoniku. Jedna věc, na kterou teď musíte dávat pozor, je neklepnout do nástroje (hřebenu ozvučnice), protože pružinka registru velmi snadno vyskočí ze svého místa, a to si opravdu nepřejete.

Nyní vyndejte nové hláskové desky z originálního Hohner balení. Jak vidíte, jsou ve složeném tvrdém papíru, protože ten chrání prachovky a hlásky. Při všech těchto manipulacích musíte být opatrní, abyste neklepli do nějaké prachovky nebo hlásku, protože je můžete snadno vychýlit.

Horní a spodní desku je možné odlišit poměrně snadno. Horní deska má velké díry skrz, dolní deska má menší díry, protože vruty si do ní vyříznou závit samy. Také můžete říci, kterou stranou se hlásková deska připevňuje, protože drážka je oproti hřebenu ozvučnice vždy na vnější straně (přidělá se k ní plech) a vepředu (u otvorů do kterých se fouká).

Takže teď je čas připevnit nové desky s hlásky. Jak jsem řekl před chvílí, spodní deska nemá vyříznuté závity. Vy vyříznete díry vruty, které budete zašroubovávat. To znamená, že budete muset na začátku tohoto procesu vyvinout značnou míru otáčivé síly, aby si váš vrut vyřízl závit do spodní desky. Nicméně poté co jím otočíte dvakrát až třikrát, vyřízne si místo a bude se pohybovat volněji, takže budete muset i vy ubrat na síle, jinak byste mohli poškodit ten pěkný nový závit, který jste právě vytvořili do hláskové desky. Poté co vytvoříte závit, vrut dotáhněte už jen lehce.

Opět začínáme na vnějších stranách hláskové desky a vkládáme vruty doleva a doprava na spodní straně, abychom uchytili hláskovou desku na správné místo, ale nedotahujeme kompletně, jen vyříznout závit a zlehka zašroubovat dovnitř. A pak začneme ve středu desky a pracujeme směrem k vnějším stranám. Opět nejdřív vyříznout závit a nedotahovat vrut, dokud nejsou vyříznuty všechny závity a všechny vruty nejsou na svých místech.

Při usazování nové desky je potřeba dávat pozor na několik věcí. Ujistěte se, že deska je zarovnaná s ozvučnicí podél celého předního okraje, takže nemáte žádné mezery, které by propouštěly vzduch. A znovu připomínám nejdůležitější věc - neutahujte příliš! Když jste už vytvořili závit, šroubujte do chvíle, než pocítíte odpor a hlavička vrutu je usazena na hláskové desce. Dále už neutahujte, jinak můžete strhnout závit nebo zkroutit hláskovou desku. Obojí by mělo negativní dopad na vzduchotěsnost nástroje.

Při montáži nové hláskové desky byste také měli mít na paměti, že není možné dokonale doladit a nastavit odsazení hlásků na hláskových deskách ve výrobně, protože to je možné jen na zkompletovaném nástroji. To znamená, že po přidělání nové hláskové desky budete muset zkontrolovat mezery pod hlásky a možná budete muset prověřit doladění. Takže vám doporučujeme shlédnout odpovídající workshopy z této série.

Teď potřebujeme upevnit šroubky náustku - ale neutahujte je příliš těsně, registr se musí pohybovat volně, bez velkého odporu a hluku. A nastal čas otestovat nové hláskové desky... (Zahrát všechny tóny bez registru a s registrem.)

Nyní je čas vrátit podpěry krycí desky na svá místa. Jen je strčte dovnitř. Když jste s tím hotovi, přišroubujte zpátky krycí plechy. Gabi umisťuje první šroubek a krycí plech na své místo, pak druhý krycí plech a podložku. Upevní je na svém místě. Proces zopakujeme i na druhé straně nástroje. A je to.